Place For Free Times

مردان و حتی زنان بسیاری وجود دارند که با حالت مردان پس از ارضا شدن آشنایی دارند اما علایم رسیدن به یک ارگاسم واقعی و لذت بخش در زنان موضوعی است که شاید کمتر مورد توجه قرار کرفته باشد در صورتی که زنان هم یک طرف این رابطه هستند و بی توجهی به احساسات آنان بخصوص در مسائل جنسی  خودخواهی محض است و مردان نباید تنها به فکر خود باشند.

اهمیت این مسائل وقتی بیشتر میشود که بدانیم در کشور ما 70 درصد ازدواج ها به طلاق منجر میشوند و طبق آمار غیر رسمی اما قابل اتکا ریشه اصلی 60 درصد انها به مسائل جنسی برمیگردد.

( این رو هم تو پرانتز داشته باشین که مطالبی از این دست فقط و فقط برای افراد متاهل و در جهت کمک به تحکیم روابط زوجین بیان میشوند و لا غیر )

علایم ارضا شدن زنان

1-نوک پستانها سفت میشود نفس نفس زدنهای تند ممکن است نشان دهنده این باشد که خانمتان حتما ارضاء شده

2-احساساتی میشود بعضی از مواقع به ارگاسم رسیدن زن چنان موجی از احساست در او بوجود می آورد که شروع به گریه میکند 
3- به خواب میروند البته بیشتر مردم تصور میکنند این حالت درمردان بیشتر نمایان میشود اما در حقیقت این چنین نمی باشد به خاطر داشته باشید اگر زن شما بعد از برقراری رابطه جنسی به خواب رفت و پشتش را به شما کرد بی احترامی از جانب او تلقی نکنید این خود نشانه خوبی از ارضاء شدن آن میباشد 
4-نیاز به آغوش صمیمی : بعد از به ازگاسم رسیدن مایلند که شما محکم آنها را در آغوش بگیرید این کار احساس حوبی به آنها دست میدهد و به عنوان خاتمه کار مفید میباشد 
5-نمیتواند راه برود: بعد از به ارگاسم رسیدن به علت لرزش پاها قادر به راه رفتن نمیباشد لرزش پاها و بدن بدین معنی است که شما بعنوان یک مرد وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده اید 
6-نمیتواند در موردش حرف نزند : اگر خانمتان پس از اتمام کار نتوانست در مورد سکس با شما صحبت نکند یا برخی مواقع حرفهای حین سکس را تکرار میکند این نشانه خوبیست 
7-لبخند رضایت : شما میدانید راجع به چه چیزی میگویم زمانی که خانمتان تا مدتی بر اساس بوجود آمدن حس خوبی که تسبت به شما بعد از انجام سکس و به ارگاسم رسیدن دارند لبخند بر لب دارد